Wednesday, 29 March 2017

Data Siswa Lengkap


Perkembangan siswa dari tahun ketahun selalu meningkat , berikut ini dalah rilis terbaru jumlah siswa madrasah kami, data tersebut dapat digunakan untuk bahan penelitian.

                                        Data Siwa Tahun Pelajaran 2020/2021

Kelas 1  
laki -laki  = 38
Perempuan   = 26(64)

Kelas II
laki laki   = 33
Perempuan   = 22 (55)

Kelas  III
laki laki   = 30
Perempuan   = 22 (52)

Kelas IV
laki laki   = 24
Perempuan   = 15 (39)

Kelas V    
Laki-laki   = 29
perempuan   = 21 (50)

Kelas VI
laki laki   = 15
perempuan   = 17(34)

Jumlah seluruh ---laki laki = 169
               -- Perempuan = 125
Total siswa                 = 294Data Siswa tahun pelajaran 2019/2020


Kelas 1  
laki -laki  = 36
Perempuan   = 23 (59)

Kelas II
laki laki   = 29
Perempuan   = 21 (50)

Kelas  III
laki laki   = 27
Perempuan   = 17 (44)

Kelas IV
laki laki   = 30
Perempuan   = 19 (49)

Kelas V     = 16
perempuan   = 20 (36)

Kelas VI
laki laki   = 17
perempuan   = 18 (35)

Jumlah seluruh ---laki laki = 154
               -- Perempuan = 118
Total siswa                 = 272Data Siswa tahun pelajaran 2018/2019


Kelas 1  
laki -laki  = 27
Perempuan   = 22

Kelas II
laki laki   = 24
Perempuan   = 18

Kelas  III
laki laki   = 29
Perempuan   = 32

Kelas IV
laki laki   = 18
Perempuan   = 21

Kelas V   
Laki-laki   = 17
perempuan   = 18

Kelas VI
laki laki   = 17

perempuan   = 21

Jumlah seluruh ---laki laki = 132
               -- Perempuan = 123 
Total siswa                 = 255


                Data Siswa Tahun Pelajaran  2017/2018

Kelas 1  
laki -laki  = 25
Perempuan   = 17

Kelas II
laki laki   = 28
Perempuan   = 24

Kelas  III
laki laki   = 11
Perempuan   = 18

Kelas IV
laki laki   = 18
Perempuan   = 18

Kelas V     = 20
perempuan   = 22

Kelas VI
laki laki   = 18 

perempuan   = 24

Jumlah seluruh ---laki laki = 120
               -- Perempuan = 123 
Total siswa                 = 243


Data Siswa Tahun 2016/2017


Kelas 1  
laki -laki  = 28
Perempuan   = 24

Kelas II
laki laki   = 14
Perempuan   = 17

Kelas  III
laki laki   = 20
Perempuan   = 19

Kelas IV
laki laki   = 18
Perempuan   = 22

Kelas V     = 18
perempuan   = 24

Kelas VI
laki laki   = 17 
perempuan   = 20

Jumlah seluruh ---laki laki = 115
               -- Perempuan = 126 
Total siswa                 = 241 Data Siswa Tahun Pelajaran 2015/2016


Kelas 1  

laki -laki  = 14

Perempuan   = 17


Kelas II

laki laki   = 19

Perempuan   = 20


Kelas  III

laki laki   = 21
Perempuan   = 24


Kelas IV

laki laki   = 18

Perempuan   = 26


Kelas V     = 18

perempuan   = 20


Kelas VI

laki laki   = 6

perempuan   = 11


Jumlah seluruh ---laki laki = 96

               -- Perempuan = 118


Total siswa                 = 214 Data Siswa Tahun Pelajaran 2014/2015


Kelas 1  

laki -laki  = 16

Perempuan   = 20


Kelas II

laki laki   = 20

Perempuan   = 24


Kelas  III

laki laki   = 19
Perempuan   = 26


Kelas IV

laki laki   = 18

Perempuan   = 20


Kelas V     = 6

perempuan   = 11


Kelas VI

laki laki   = 9

perempuan   = 4


Jumlah seluruh ---laki laki = 88

               -- Perempuan = 105


Total siswa                 = 193


Data Siswa Tahun Pelajaran 2013/2014
Kelas I

laki laki   = 20

Perempuan   = 24


Kelas  II

laki laki   = 19
Perempuan   = 26


Kelas III

laki laki   = 18

Perempuan   = 20


Kelas IV     = 6

perempuan   = 11


Kelas V

laki laki   = 9

perempuan   = 4


Jumlah seluruh ---laki laki = 72

               -- Perempuan = 85


Total siswa                 = 157Data Siswa Tahun Pelajaran 2012/2013

Kelas  I

laki laki   = 19
Perempuan   = 26


Kelas II

laki laki   = 18

Perempuan   = 20


Kelas III   = 6

perempuan   = 11


Kelas IV

laki laki   = 9

perempuan   = 4


Jumlah seluruh ---laki laki = 52

               -- Perempuan = 61


Total siswa                 = 113Data Siswa Tahun Pelajaran 2011/2012

Kelas I

laki laki   = 18

Perempuan   = 20


Kelas II   = 6

perempuan   = 11


Kelas III

laki laki   = 9

perempuan   = 4


Jumlah seluruh ---laki laki = 33

               -- Perempuan = 35


Total siswa                 = 68

Data Siswa Tahun Pelajaran 2010/2011
Kelas I     = 6

perempuan   = 11


Kelas II

laki laki   = 9

perempuan   = 4


Jumlah seluruh ---laki laki = 15

               -- Perempuan = 15


Total siswa                 = 30


Data Siswa Tahun Pelajaran 2009/2010
Kelas I

laki laki   = 9

perempuan   = 4


Jumlah seluruh ---laki laki = 9

               -- Perempuan = 4


Total siswa                 = 13