Monday, 11 March 2019

Contoh Surat Keterangan NISN Salah

SURAT KETERANGAN
Nomor: 02.05/S.Ket/IX/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala MI Modern Satu Atap Al-Azhary Lesmana Ajibarang menerangkan bahwa:

Nama                                       :  ............................
Tempat Tanggal Lahir              :  ...........................
Jenis Kelamin                          :  ..........................
Nama Orang tua                      : ............................
Alamat                                      : ............................
Pekerjaan                                 : ...............................

Terdapat kesalahan penulisan, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pada system http://nisn.data.kemdikbud.go.id/page/data yaitu 0013949118 Seharusnya sesuai dengan perubahan data yang baru maka Nomor Induk Siswa Nasional yang berlaku adalah 0018744881

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

                                                                                                 Lesmana, 31 Oktober 2017                                                                                 
                                                                                                                Kepala Madrasah

                                                                                                                    ...............

                                                                                                                    NIP.