Monday, 11 March 2019

Contok Surat Keterangan Aktif Siswa PIP Kolektif
SURAT KETERANGAN
Nomor: 02.15/S.Ket/V/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Modern Satu Atap Al Azhary:
Nama                                       : MUAKHIROH, S.Pd.I
Jabatan                                                : Kepala Madrasah
NIP                                         :--
Menerangkan bahwa nama –nama tersebut di bawah ini:
No
Nama
Jenis Kelamin
Kelas
1.       
Aniq Bonita Salsabil
P
5
2.       
Bachtiar Alfa Nur Khoeriza
L
2
3.       
Budi Prasetio
L
4
4.       
Khoerul Ikhsan
L
3
5.       
Muhammad Irfan
L
6
6.       
Nafilah Husna Atqiya
P
2
7.       
Rahma Putri Rotama
P
6
8.       
Silmina Alifatus Salsabila
P
2

Siswa tersebut adalah benar terdaftar aktif di Madrasah Ibtidaiyah Modern Satu Atap Al Azhary Tahun Pelajaran 2017/2018
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                                                                             Lesmana, 11 Juni 2018
                                                                                                            Kepala Madrasah

                                                                                                                                                                                                                           ...................................
                                                                                                            NIP.--